Trinn1 Meta-NLP Practitioner

Fører til internasjonal sertifisering Meta-NLP™ Practitioner

Trinn 1 gir deg en grundig innføring i kommunikasjon, coaching og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre slik at deltagerne raskt skal føle seg trygge i bruk av verktøyene.

Kurset med sine fire moduler innen kommunikasjon, språk/strategier, målsetting og selvledelse er vårt grunnkurs i coaching. Kurset bygger på NevroLingvistisk Programmering og NevroSemantikk som bygger på nyeste viten om hva som gir mennesker energi, motivasjon og evne til å løse utfordringer.

Kurset er resultatorientert slik at du selv kan løse oppgaver og utfordringer på en rask og effektiv måte. Utdannelsen gir et sterkt og stabilt fundament for forståelse av strukturen i de subjektive mentale prosesser hos mennesker og innsikt i sansebasert ledelse som direkte kan integreres i arbeids- og privatliv.

Våre deltakere tilbys en utdannelse som følger American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og blir sertifisert i henhold til disse standardene. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som Meta-NLP™ Practitioner. Denne utdannelsen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdannelse og kurs. Trinn1 er videre godkjent av Den Norske CoachForenings bransjestandard for coaching. Les mer om dette under sertifisering.

Hovedmålene med trinn 1 er å:

 • Lære deg coachingverktøy
 • Lære deg å motivere deg selv og andre
 • Kommunisere effektivt på alle nivåer
 • Skape positive endringer for deg selv og andre
 • Lære deg stressmestring
 • Styrke dine salgskunnskaper
 • Gjøre deg til en bedre leder
 • Øke din innflytelse
 • Lære deg å møte utfordringer
 • Fokusere på mål og oppnå dem
 • Bli mer fleksibel og løsningsorientert
 • Yte ditt beste
 • Være kreativ

Hent frem de beste ressursene i deg selv og andre

De kraftfulle og likevel enkle teknikkene vi bruker er utarbeidet ved studier av hvordan mennesker med fremragende egenskaper tenker og kommuniserer.
Den kunnskapen du tilegner deg om din og andres atferd, hjelper deg til å klargjøre og nå egne mål og drømmer på en effektiv og inspirerende måte. Styrken ved disse teknikkene er at de er tilgjengelig for oss alle samt at de er lettfattelige, enkle å anvende og spennende.

Kommunikasjon berører alle livets områder. Studiet vil gi deg bedre innsikt slik at du både privat og i yrkessammenheng kan bruke språket mer presist og effektivt.

Passer for deg som:

 • ønsker kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og selvledelse
 • ønsker å jobbe med utvikling og vekst av mennesker
 • vil styrke dine lederferdigheter
 • har utfordringer du ønsker å jobbe med
 • liker å jobbe prosessuelt med mennesker
 • ønsker å få flere verktøy til å gjøre en god jobb
 • trigges av å se coaching i et business perspektiv

Du får:

 • økt bevissthet og økt kontroll over egen atferd
 • økt evne til selvledelse
 • verktøy til å gjennomføre endringer
 • læring gjennom å se/høre (30%) og gjøre (70%)
 • kursledere med høy energi, mye latter og sterk kompetanse krydret med ferske eksempler fra prosesser i næringslivet
 • ett helt nytt nettverk av mennesker å samhandle med

Hvorfor ta denne utdanningen?

 • For å hente frem ubevisst kompetanse og sette den i en ny sammenheng.
 • For å bruke språket til å snakke mer med, og mindre til andre.
 • For å lære hensiktsmessige strategier i ønskede situasjoner
 • For å definere konsistente mål som gir resultater.
 • For å gi deg selv et rom for refleksjon og oppdagelse av nye muligheter.
 • Som grunnlag for videre coachingutdanning.
 • For å styrke din egen lederfunksjon: Hvordan skal du kunne lede andre om du ikke kan lede deg selv?

Våre deltakere tilbys en utdannelse som følger American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og blir sertifisert i henhold til disse standardene. Dette er et kvalitetsstempel som gir deltakeren tittel som Meta-NLP™ Practitioner. Denne utdannelsen kan videreføres hos andre medlemsorganisasjoner verden over for videre utdannelse og kurs. Trinn1 er videre godkjent av Den Norske CoachForenings bransjestandard for coaching.

Gjennomføring

Trinn 1 i består av 4 moduler á 4 dager (mandag-torsdag) fordelt over ca. 4 måneder. I tillegg dannes kollokviegrupper for ytterligere utdyping og tilegning av stoffet. Skriftlig og praktisk eksamen i tillegg til obligatorisk coaching av medstudenter.

Eksamen / Sertifisering

Trinn 1 gir NLP Practitioner utdannelse og sertifisering etter internasjonale retningslinjer og kriterier (ABNLP og ISNS standard). CoachTeam står for opplæring med høy faglig kvalitet i et inspirerende og stimulerende miljø. Sertifisering skjer ved en skriftlig og en praktisk eksamen.

Praktisk eksamen trinn 1:

Følgende kontrolleres underveis i praktisk eksamen og kommenteres ved oppsummering:

 1. Deltaker tar rollen som coach
 2. Hvordan coachee blir tatt imot
 3. Rapport – pust  - stemme/ord/rytme – kroppsspråk
 4. Målsetting defineres
 5. Pacer og leader coachee
 6. Preframing
 7. Lytting og kalibrering
 8. Stiller åpne spørsmål uten å lede
 9. Gode oppfølgende spørsmål
 10. Submodaliteter
 11. Backtracking
 12. Språkmønstre
 13. Språk som forutsetter
 14. Fyllord
 15. Økologisjekk
 16. Future Pace
 17. God teknisk gjennomføring av øvelsen
 18. Fleksibilitet til å gjennomføre dersom ikke øvelsen fungerer optimalt
 19. Helhetsinntrykk
 20. Endring hos Coachee

Etter hver øvelse:

 • Coachee deler hvordan coachingen var for han/henne.
 • Coach forteller hva hun er mest fornøyd med og hvilken strekk han/hun vil gi seg selv.
 • Coach forklarer hensikten/intensjon med øvelsen og gruppen diskuterer løsninger og anvendelsesområder + eventuelle spørsmål.
 • Tilbakemelding fra trener, medstudenter og assistent.

Hvis coach ikke løser øvelsen teknisk godt:

Etter øvelsen må coach beskrive øvelsen på flipover og hensikten med øvelsen slik at vi ser at coach kan og forstår den. Etterpå må coach forklare hvorfor han/hun valgte å ikke gjøre øvelsen som forklart.

Dersom coach ikke kan forklare øvelsen eller har en god grunn til valgte løsning gjør vedkommende gjør det om igjen i en ny gruppe.

 

Gode Øyeblikk! – gratis seminar

Hva innebærer leder- og coachutdanning hos CoachTeam as?

Få mer informasjon om CoachTeams 4-trinns utdannelse, coaching, selvledelse og moderne lederskap.

Bli med:
Onsdag 27. aug klokken 1100-1300

Les mer om Gode Øyeblikk!